Влез в своя акаунт  Вход Website ASP.NET hosting За контакт
  PristaSoft.com Ние караме технологиите да работят за Вас...
  
 | Начало Поддръжка     Портал     Партньори     Компанията  |
НАЧАЛО ФИНАНСОВ СОФТУЕР УПРАВЛЕНСКИ СОФТУЕР CRM СОФТУЕР ПЛ. НАРЕЖДАНИЯ WEB SITES 
 
За кого е предназначен
Първоначалната версия на софтуера за Платежни Нареждания бе проектиран и разработен като модул към ERP системата на
Oracle E-Business Suite. Като такова работи в Оргахим АД гр. Русе.
В следващи версии приложението бе развито като самостоятелно такова с възможност за интеграция с различни други системи(ERP, счетоводни модули, търговски модули и др.) посредством разработени интерфейси. Версия на това приложение работи в Булметал ООД гр. Гурково.
За какво служи:
Приложението служи за организация и планиране на всички видове плащания на дадена организация към доставчици и към бюджета.
Пълната си фунционалност реализира работейки като модул към ERP система. В този случай в модула за планиране на плащанията приложението визуализира всички частично или изцяло неплатени фактури и кредитни на доставчиците и салдада по тях. В същият модул са реализирани множество калкулатори(натрупвания по сметките на организацията, свързани фактури и платежнии нареждания/връзката е много към много/, натрупвания по валути, всичко дължимо от доставчика, падежни дати, дни просрочие) и модул предпланиране, позволяващ подготовката на плащанията от множество длъжностни лица(главен касиер, шеф на доставките, главен счетоводител, финансов директор). След окончателно решение в модула за планиране, последното длъжностно лице генерира документи на платежните нареждания като същите влизат в графика и планирането на плащанията. След окончателно решение кои платежни документи да се наредят за плащане се генерират файлове за пакетни плащания за съответните банки. Реализирана е и функционалност за печат на хартиен документ.
Софтуерът работи с N на брой юридически организации/Наредители/ с ралични отдели в тях. Реализирани са и различни права за достъп на потребителите и делегиране на функционалност. Приложенито работи като самостоятелно такова и като модул към друга система. Подходящо е за работа както в малки организции, така и в големи компании с огромно количество плащания към различни доставчици, бюджет и всякакви други институции.
Предимствата за Вас
Ефективност – Автоматизира се процесът по следене, планиране и изпълнение на плащанията към контрагенти.
Точност – Софтуерът следи салдата по плащанията към доставците и възпрепятства субективни грешки водещи до надплащане или повторно плащане.
Контрол – Имате пълен мониторинг на салдата по фактурите към доставците, задълженията Ви към конкретен и общата Ви задлъжнялост. Системата имплементира строг контрол по графика за плащанията, особено специализираните с фиксирана крайна дата към бюджета.
Гъвкавост - Софтуерът работи с централизирана база данни, което позволява работата на множество отдели и служители в реално време е конкурентна среда.
Обучение – Вашите служители, които ще използват системата, ще бъдат обучени за работа с нея от квалифицирани специалисти.
Поддръжка – Получавате гаранционна и извънгаранционна поддръжка на приложението с реакция до 6 часа след докладване на проблем. По Ваша мярка – Софтуерът се адаптира съобразно дейността Ви и може при необходимост и желание от Ваша страна да се надгражда.
  
изпрати на приятел      принтирай страницата  добави в favorites

©2007-2010 PristaSoft Software. All rights reserved.

|
За нас | Връзка с нас | Ръководство на потребителя  | Въпроси и отговори | Новини  |
 
avtoboy.com  -  aspbg.net posledite.com  -  luliaka.com  -  eproekt.com  -  amampuribg.com  -  lipnik2005.com  -   webmagazini.com 

mbdfinance.com  -  credibg.com  -  todreklama.com  -  topcreditbg.com  -  citycorrectcredit.com
 
Windows 2008 Web Hosting - Windows Hosting - Windows 2003 Hosting - ASP Hosting - ASP.NET 1.1 Hosting -  ASP.NET 2 Hosting - ASP.NET 3.5 Hosting - ASP.NET 4.0 Hosting - Silverlight Hosting - MS SQL 2000 Hosting - MS SQL 2005 Hosting - MS SQL 2008 Hosting - MS SQL Express Hosting - Windows SharePoint Hosting - Windows SharePoint 3 Hosting - ASP.NET AJAX Hosting - Expression DotNetNuke Hosting - MojoPortalRIA Services Hosting - KenticoCommunity Server -  Sitefinity Umbraco - Visual Studio - Visual Studio 2005 - Visual Studio 2008 Visual - Web Developer - Visual Web Developer 2005 - Visual Web Developer - 2008 ASP.NET MVC Web Hosting - ASP.NET MVC 2 Hosting - Crystal Report Hosting - Windows 2003 Resseller Hosting - ASP.NET 2.0 Reseller Hosting - MS SQL 2005 Reseller Hosting - DotNetNuke Hosting -  Софтуер за заеми, кредити и лизинги -   Софтуер за магазини и складове -  CRM Управление на клиенти -  Софтуер за платежни нареждания