Влез в своя акаунт  Вход Website ASP.NET hosting За контакт
  PristaSoft.com Ние караме технологиите да работят за Вас...
  
 | Начало Поддръжка     Портал     Партньори     Компанията  |
НАЧАЛО ФИНАНСОВ СОФТУЕР УПРАВЛЕНСКИ СОФТУЕР CRM СОФТУЕР ПЛ. НАРЕЖДАНИЯ WEB SITES 
 
Софтуерна управленска бизнес система PristaERP©

 Модул „Снабдяване”
Включва създаването на регистър на доставчиците, настройването на календар (отваряне и затваряне на периоди). Въвеждане на заявки и поръчки за доставка на артикули. Входящ контрол на стоково-материалните ценности (количествена и качествена инспекция). Отчитане на осклаждането (при доставка) или връщането към доставчик (при рекламация). Отчитане на себестойността (цена на придобиване) на артикулите, включително допълнително оскъпяващи разходи. Създаване и разпечатване на справки, отчети и документи от модул „Снабдяване”.


 Модул „Складово стопанство”
Включва създаването на регистър на артикулите, създаване и настройване на складове, настройване на календар (отваряне и затваряне на периоди). Организиране на складови транзакции – засклаждане на артикули от доставка или рекламация (връщане от клиенти), прехвърляне на между складове, изписване на артикули към клиенти или доставчици (при рекламация на стоки). Поддържане на партидност и проследяемост на артикулите в логистиката. Провеждане и отчитане на инвентаризации. Бракуване на материални запаси. Възможност за отчитане на складови транзакции чрез мобилни устройства от тип PDA. Създаване и разпечатване на справки, отчети и документи от модул „Складово стопанство”.


 Модул „Продажби”
Включва създаването на регистър на клиентите, създаване и настройване на ценови листи и маркетингови акции (промоции). Настройване на календар (отваряне и затваряне на периоди). Приемане на заявки и поръчки от клиенти. Експедиция (изписване) на стоки. Отчитане на бизнес процеси по продажба на стоки (фактуриране, издаване на дебитни и кредитни известия, отчитане на рекламация от клиент). Възможност за планиране на продажбите (по контрагенти, по време и по място). Възможности за търговия чрез мобилни устройства от тип PDA. Създаване и разпечатване на справки, отчети и документи от модул „Продажби”.

 Модул „Парични потоци”
Включва създаването и настройването на методите на разплащане, условията на плащане, видовете парични сметки и касите. Отчитане на взаимното прихващане на вземания и задължения (както към един и същ клиент/доставчик, така и към различни клиенти и доставчици). Отчитане на служебните аванси към подотчетни лица. Отчитане на паричните потоци (банкови извличения и касови книги). Създаване и разпечатване на справки, отчети и документи от модул „Парични потоци”.
 Модул „Производство”
Включва бизнес процесите в производството. Създаване и настройване на производствени процеси (Batch). Възможност за партидно отчитане на продуктите и проследяване на използваните ресурси. Създаване и разпечатване на справки, отчети и документи от модул „Производство”.

 Модул „Себестойност”
Включва бизнес процеса по избор и настройка на методите на изчисляване на себестойност в предприятието. Възможности за импортиране на допълнителни разходи от счетоводни или ТРЗ системи. Разпределение и преразпределение на непреки разходи по избран метод или създаване на клиентска формула. Визуализация и сравнителен анализ на продуктовата себестойност между различни периоди или продукти. Създаване и разпечатване на справки, отчети и документи от модул „Себестойност”.

 Модул „Планиране”
Включва бизнес процеса на планиране на ресурсите на предприятието. Импортира информация от останалите модули за необходимостта от материали, суровини или стоки, както и заявките или поръчки за продажба. Изчислява нуждата от ресурсна обезпеченост по видове ресурси (материални, трудови и времеви). Създаване и разпечатване на справки, отчети и документи от модул „Планиране”.

 Модул „Човешки ресурси”
Включва отчитането на работните смени, назначаването и прекратяване на трудови и граждански договори, използването на отпуск и отчитането на болнични, както и дневната и месечна производителност на труда. Не обхваща счетоводното отчитане на трудовите възнаграждения и осигуровки. Създаване и разпечатване на справки, отчети и документи от модул „Човешки ресурси”.

 Модул „Настройки”
Включва създаването и настройването на нива на сигурност и достъп до софтуерната система. Поддръжка на неограничен брой потребители и администратори на системата. Възможност за мониторинг върху работата на потребители на системата и достъпа им до информация в системата. Въвеждане и настройване на календари и периоди.
     
      Ръководство на потребителя
 
     
      Често задавани въпроси
 
     
       Новини
 
  
изпрати на приятел      принтирай страницата  добави в favorites

©2007-2010 PristaSoft Software. All rights reserved.

|
За нас | Връзка с нас | Ръководство на потребителя  | Въпроси и отговори | Новини  |
 
avtoboy.com  -  aspbg.net posledite.com  -  luliaka.com  -  eproekt.com  -  amampuribg.com  -  lipnik2005.com  -   webmagazini.com 

mbdfinance.com  -  credibg.com  -  todreklama.com  -  topcreditbg.com  -  citycorrectcredit.com
 
Windows 2008 Web Hosting - Windows Hosting - Windows 2003 Hosting - ASP Hosting - ASP.NET 1.1 Hosting -  ASP.NET 2 Hosting - ASP.NET 3.5 Hosting - ASP.NET 4.0 Hosting - Silverlight Hosting - MS SQL 2000 Hosting - MS SQL 2005 Hosting - MS SQL 2008 Hosting - MS SQL Express Hosting - Windows SharePoint Hosting - Windows SharePoint 3 Hosting - ASP.NET AJAX Hosting - Expression DotNetNuke Hosting - MojoPortalRIA Services Hosting - KenticoCommunity Server -  Sitefinity Umbraco - Visual Studio - Visual Studio 2005 - Visual Studio 2008 Visual - Web Developer - Visual Web Developer 2005 - Visual Web Developer - 2008 ASP.NET MVC Web Hosting - ASP.NET MVC 2 Hosting - Crystal Report Hosting - Windows 2003 Resseller Hosting - ASP.NET 2.0 Reseller Hosting - MS SQL 2005 Reseller Hosting - DotNetNuke Hosting -  Софтуер за заеми, кредити и лизинги -   Софтуер за магазини и складове -  CRM Управление на клиенти -  Софтуер за платежни нареждания