Влез в своя акаунт  Вход Website ASP.NET hosting За контакт
  PristaSoft.com Ние караме технологиите да работят за Вас...
  
 | Начало Поддръжка     Портал     Партньори     Компанията  |
НАЧАЛО ФИНАНСОВ СОФТУЕР УПРАВЛЕНСКИ СОФТУЕР CRM СОФТУЕР ПЛ. НАРЕЖДАНИЯ WEB SITES 
 
За кого е предназначен
Софтуерът е предназначен за небанкови финансови институции предоставящи кредити и лизинги на физически и юредически лица.

Системата е разработена в няколко модула и подмодула покриващи целия бизнес процес в една кредитна институция.
  • Кредити - основният модул на НЕФИН съдържа фунционалности като автоматично генериране на погасителен план при въвеждане параметрите на кредита, опционално изчисляване на точни погасителни вноски, седмична или месечна погасителна схема, удължаване или цялостно преструктуриране на кредита посредством анекс, автоматично изчисляване на два вида наказателни лихви(върху просрочените вноски или върху остатъчен дълг) ако е включена тази опция, подмодул за управление и изчисляване на бонусите по заложена схема на кредитните консултанти ако има такива, управление на съдебни кредити, хронология на исканията за отпускане на кредити и др.
  • Продажби - посредством модулът продажби финансовите институции извършват продажби и фактуриране на всякакви техни стоки и услуги. При лизингите е включена опцията автоматично фактуриране на лизинговата вноска в деня на падежа.
  • Каси - модулът управлява паричния поток на плащанията в брой по кредити или продажби. Модулът реализира управлението на фискални устройства.
  • Отчети в ЦКР на БНБ - отчетността към Централен Кредитен Регистър е задължение на всички финансови институции съгласно Наредба №22 от 16.07.2009г. на БНБ. НЕФИН напълно автоматизира отчетността към Централния Кредитен Регистър посредством този модул. Генерирането на необходимите файлове става с натискане на един бутон, а данните в тях са подготвят автоматично от системата.
  • Публичен сайт - публичната част на системата е официалният сайт на кредитната институцията(mbdfinance.com например). Посредством контролен панел се управлява динамично цялата публична информация на кредитната институция. Реализирана е функционалност, чрез която клиентите могат след автентикация да се логват в персонализиран модул за управление и наблюдение на своите кредити. За улеснение на клиентите някои заявления се подават в електронен вид и се обработват от системата автоматично. Например заявлението за усвояване на дължимата редовна лихва по револвиращ кредит от неусвоената част на кредита. След пускане на електронното заявление системата праща смс с потвърждаващ код, който потребителят въвежда за да приключи заявката.
  • Автоматично известяване - системата се настройва опционално за автоматично изпращане на имайли или смс-и(посредством услугата SmartSMS) при възникване на събития по кредита като падеж, просрочие и др.
  • Репорт система - освен стандартните справки, в рамките на имплементацията на НЕФИН влиза и разработката на пълен набор от специализирани за кредитната институция справки.
  • BI Tools - разработени са допълнителни справки на Ексел за бюджетиране на събираемостта, разходите и управление на паричните потоци. Ексел репортите са динамично свързани с базата данни на НЕФИН и се актуализират автоматично. При поискване ПристаСофт ще разработи допълнителни набори от BI репорти на Ексел или други инструменти. Разработени са KPI (Key Performance Indicators) ползващи Microsoft Charts технология.  По подробни графики

Предимствата за Вас
Поддръжка – ПристаСофт концентрира изключително големи усилия и ресурси върху поддръжката на своите клиенти и продукти в реално време. Всичките ни клиенти, продукти, отдели и служители са обединени в една обща система за поддръжка и контрол на работния процес, която включва в себе си множество модули, като тракери на приложенията, тикет система, livechat, ръководства на потребителите, отдалечен достъп до клиента и мн. др. С внедряването на наш продук Вие получавата високо ефиктива поддръжка от нашия съпорт отдел с приятески настроени служители, които ви помагат в реално време. Ние сме готови да поемем ИТ поддръжката на вашият офис до пълен аутсорсинг ако сте доволни от нас.

Гаранция - със закупуването на наш продукт получавате едногодишна гаранция и безплатна поддръжка.

Документи - приложението автоматизира създаването и печата на всички видове документи в PDF формат: договори, анекси, искания за кредити, приходни-разнодни касови ордери, лихвени листи, фискални бонове, платежни нареждания, фактури, кредитни, дебитни известия, проформа фактури, различни видове справки и др.

Ефективност– с продукта НЕФИН Вие получавате цялостна система за управление на кредитния Ви бизнес, клиентите, служители и документо потока. Добрата организация на бизнес процесите в приложението водят до стегната и ефективна организация на работния процес, която води до ефективна работа във офиса Ви, което от своя страна оптимизира разходите Ви за персонал.

Отчети ЦКР - отчетността към Централен Кредитен Регистър на БНБ съгласно Наредба 22 е напълно автоматизиран модул в приложението. Данните в него се изчисляват директно от промяната в състоянието на кредитите и генерирането на файлове става при натискане на един бутон.

Цели на проекта - пред развойният отдел на   ПристаСофт са поставени цели за разработка на високо качествен и ефективен  продукт с ниска себестойност, обслужващ целия пакет от нужди на малки и средни по големина кредитни институции. Така нашите клиенти получават цялостна бизнес система балансирана между цена и качество на продукта.

Персонализация - закупувайки или наемайки наши продукти, ние се ангажираме да изработим всички специфични справки, от които се нуждаят нашите клиенти.

Сигурност - за да гарантира максимална обезпеченост от неоторизиран достъп до системата Приста Софт предлага на своите клиенти допълнителни опции към хостинг плана им като Dedicated IP, SSL certificate и филтриране на доспъп до програмата по IP адрес. 
     
      Ръководство на потребителя
 
     
      Често задавани въпроси
 
     
       Новини
 
  
изпрати на приятел      принтирай страницата  добави в favorites

©2007-2010 PristaSoft Software. All rights reserved.

|
За нас | Връзка с нас | Ръководство на потребителя  | Въпроси и отговори | Новини  |
 
avtoboy.com  -  aspbg.net posledite.com  -  luliaka.com  -  eproekt.com  -  amampuribg.com  -  lipnik2005.com  -   webmagazini.com 

mbdfinance.com  -  credibg.com  -  todreklama.com  -  topcreditbg.com  -  citycorrectcredit.com
 
Windows 2008 Web Hosting - Windows Hosting - Windows 2003 Hosting - ASP Hosting - ASP.NET 1.1 Hosting -  ASP.NET 2 Hosting - ASP.NET 3.5 Hosting - ASP.NET 4.0 Hosting - Silverlight Hosting - MS SQL 2000 Hosting - MS SQL 2005 Hosting - MS SQL 2008 Hosting - MS SQL Express Hosting - Windows SharePoint Hosting - Windows SharePoint 3 Hosting - ASP.NET AJAX Hosting - Expression DotNetNuke Hosting - MojoPortalRIA Services Hosting - KenticoCommunity Server -  Sitefinity Umbraco - Visual Studio - Visual Studio 2005 - Visual Studio 2008 Visual - Web Developer - Visual Web Developer 2005 - Visual Web Developer - 2008 ASP.NET MVC Web Hosting - ASP.NET MVC 2 Hosting - Crystal Report Hosting - Windows 2003 Resseller Hosting - ASP.NET 2.0 Reseller Hosting - MS SQL 2005 Reseller Hosting - DotNetNuke Hosting -  Софтуер за заеми, кредити и лизинги -   Софтуер за магазини и складове -  CRM Управление на клиенти -  Софтуер за платежни нареждания