Влез в своя акаунт  Вход Website ASP.NET hosting За контакт
  PristaSoft.com Ние караме технологиите да работят за Вас...
  
 | Начало Поддръжка     Портал     Партньори     Компанията  |
НАЧАЛО ФИНАНСОВ СОФТУЕР УПРАВЛЕНСКИ СОФТУЕР CRM СОФТУЕР ПЛ. НАРЕЖДАНИЯ WEB SITES 

Всички събития и новини, които се случват, свързани с хостинг, сървъри, интернет и домейни са описани тук.

Често задавани въпроси
Ръководство на потребителя

  Новини


  16.03.2017 НЕФИН - версия за Колекторно дружество
  17.02.2016 НЕФИН - версия за Взаимно Спомагателна Каса (ВСК)
  29.11.2015 НЕФИН - модул лизинг
  12.01.2015 НЕФИН - модул заложни къщи
  03.11.2014 НЕФИН - модул продажба на валута
  03.10.2014 НЕФИН - интеграция със системата на Изипей
  04.03.2014 НЕФИН - шаблони в модул каси
  24.02.2014 НЕФИН - калкулатор за предсрочно погасяване на кредит
  18.02.2014 НЕФИН - интеграция с касовите апарати на ЕЛТРЕЙД
  10.02.2014 НЕФИН - нова функционалност в модула за искания за отпускане на кредити
  04.02.2014 НЕФИН - нова функционалност в модула за кредитните консултанти.
  13.12.2013 НЕФИН - нова система за мониторинг на касовите апарати на кредитната организация.
  12.12.2013 НЕФИН - обновена е системата за прихващане на грешки.
  02.12.2013 НЕФИН - интеграция с касовите апарати на Дейзи Технолоджи ЕООД
  14.11.2013 НЕФИН - новини
  08.11.2013 НЕФИН - мoдул счетоводство
  02.10.2013 SmartSMS - нова версия на софтуера.
  10.09.2013 НЕФИН - разширена функционалност при създаване и редактиране на исканията за отпускане на кредити
  01.09.2013 НЕФИН - разработен е публичен сайт за онлайн кандидатстване, който е напълно интегриран с НЕФИН.
  13.06.2013 НЕФИН - нова функционалност реализира последователни стъпки в жизнения цикъл на кредита.
  22.02.2013 НЕФИН - подобрени правила за достъп до различни фунционалности на потребителите от тип администратори.
  15.02.2013 НЕФИН - начисляване на такси върху просрочени кредити.
  01.02.2013 НЕФИН - пусната е нова услуга за криптиране на връзката посредством SSL сертификат.
  30.01.2013 НЕФИН - два нови KPI индекса в софтуера за заеми НЕФИН
  29.01.2013 НЕФИН - установяване на подразбиращи се стойности за полетата на ЦКР във формите за нов клиент и нов кредит.
  25.01.2013 НЕФИН - разработена е петнадесет дневна цикличност на кредитите.
  18.01.2013 НЕФИН - разработена е нова форма с търсачка по различни критерии за Исканията за отпускане на кредит.
  10.01.2013 НЕФИН - автоматично разнасяне на плащанията по кредитите на клиент
  07.01.2013 НЕФИН - прикачане на файлове към кредит. Електронен архив.
  02.01.2013 НЕФИН - настройка за номерацията на ПКО и РКО за касите на финансовата организация.
  29.12.2012 НЕФИН - настройка за избор на вида уникални номера за кредитите при отчетите в ЦКР на БНБ
  08.11.2012 НЕФИН - персонализирани шаблони за договори и погасителни планове.
  06.11.2012 НЕФИН - изчисляване на ГПР
  30.10.2012 НЕФИН - реализирана е нова функционалност за създаване на кредити с анюитетен погасителен план
  20.11.2011 НЕФИН - рестрикции за достъп до приложението по IP адреси
  08.11.2011 НЕФИН - функционалност реализираща рестрикции по групи потребители и офиси в програмата за кредити
  26.10.2011 НЕФИН - нов KPI индекс в софтуера за заеми
  21.10.2011 НЕФИН - нова фукционалност реализираща конверсия между валути
  13.10.2011 Съдебни кредити - подобрена функционалност в НЕФИН
  03.10.2011 НЕФИН - интеграция с МикроАкаунт
  14.06.2011 НЕФИН - разработени са Key Performance Indicators (KPI), визуализирани посредством Microsoft Charts
  30.05.2011 НЕФИН - интеграция с Фискалните Устройства от продуктовата гама на Тремол ООД.
  ПристаСофт разработи услугата SmartSMS
  Откриване на Тикет системата на фирмата


 16.03.2017 НЕФИН - версия за Колекторно дружество
Разработена е версия на НЕФИН за колекторно(събирателно) дружество.

 17.02.2016 НЕФИН - версия за Взаимно Спомагателна Каса (ВСК)
Разработена е нова версия на НЕФИН за организации от тип Взаимно Спомагателна Каса. Към версията е разработен счетоводен модул, посредством който всяка операция в програмата води до съответните счетоводни записи. Реализирани са справки като: Счетоводна книга; Вноски ВС Каса; Административни разходи; Опис платежни нареждания; Касов отчет; Касов журнал; Приход по касови документи; Разходи по касови документи; Обороти по звена и др.

 29.11.2015 НЕФИН - модул лизинг
Изцяло е преработен модула за лизинги. Модул продажби и фактуриране. Автоматично се генерират фактури за главницата, редовната лихва и фактури за външни услуги. Създаден е нов модул "Оферти" с кредитен калкулатор и печат. Поддържа се конверсията между Оферта в лв - лизинг в евро - плащания в лв.

 12.01.2015 НЕФИН - модул заложни къщи
Реализиран е модул обезпечаващ работата на заложни къщи.

 03.11.2014 НЕФИН - модул продажба на валута
Разработен е интегриран модул за продажба на валута за валутно бюро.

 03.10.2014 НЕФИН - интеграция със системата на Изипей

Реализираната фунционалност позволява да се експортват задълженията на клиентите на кредитната институция под формата на файлов формат към системата на Изипей, и обратно да се импортват плащанията от Изипей в кредитния софтуер Нефин. 04.03.2014 НЕФИН - шаблони в модул каси

Шаблоните в модул каси са предварително дефинирани разходни и приходни касови ордери, които са различни от усвояване или плащане по кредит, но са свързани логически с него. Примерна ситуация е удържането на гаранция по кредита и връщането му съответно. Шаблоните позволяват специфично осчетоводяваме за ПКО и РКО според заложената контировка за съответната операция. 24.02.2014 НЕФИН - калкулатор за предсрочно погасяване на кредит
Разработен е нов калкулатор за предсрочно погасяване на кредит. За подробности вижте в "Ръководство за потребители".

 18.02.2014 НЕФИН - интеграция с касовите апарати на ЕЛТРЕЙД
Разработена е интеграция на кредитния софтуер НЕФИН с продуктовата гама касови апарати и фискални устройства на ЕЛТРЕЙД .

 10.02.2014 НЕФИН - нова функционалност в модула за искания за отпускане на кредити

Новата разработка позволява на финансовите организации, които използват поръчители и солидарни длъжници, да добавят неограничен брой такива. В резултат последните излизат във всички необходими за печат документи. Програмата е реализрана така, че всички регистрирани клиенти в кредитния софтуер могат да бъдат едновременно клиенти, поръчители и солидарни длъжници. 04.02.2014 НЕФИН - нова функционалност в модула за кредитните консултанти.
Рализиран е тракер, записващ движението на един кредит между различни кредитни консултанти. При смяна на консултанта програмата записва бонусите му по този кредит до момента и от текущата дата смята новите бонуси за новия консултант. Реализирани са необходимите справки и допълнителни логики за конкретните кредитни организации.

 13.12.2013 НЕФИН - нова система за мониторинг на касовите апарати на кредитната организация.
Разработена е централизирана система за наблюдение на всички касови апарати в реално време. Формата сигнализира кой от касовите апарати в отдалечените офиси няма връзка към системата и от кога. Същевременно може да се разрешава или забранява печатането на касови бонове от съответната каса.

 12.12.2013 НЕФИН - обновена е системата за прихващане на грешки.
За всички инсталации на финансовия софтуер НЕФИН е обновена системата за контрол на грешките ELMAH, version 1.2.14706.955.

 02.12.2013 НЕФИН - интеграция с касовите апарати на Дейзи Технолоджи ЕООД
Разработена е интеграция на софтуера за кредтини и лизингови институции НЕФИН с продуктовата гама касови апарати и фискални устройства на Дейзи Технолоджи ЕООД.

 14.11.2013 НЕФИН - новини
Разработена е функционалност, която позволява на всеки един потребител в НЕФИН да вижда новините, свързани с новите разработки на Приста Софт. Програмата следи кои новини са вече отворени от потребителя и го известява за новите. Администраторите на системата имат възможност да виждат кои от служителите им кои статии са отваряли. Целта е да се повиши информираността на потребителите на НЕФИН с цел използване на новите възможности на системата.

 08.11.2013 НЕФИН - мoдул счетоводство
Разработен е напълно нов модул за осчетоводяване на заеми и лизинги. В НЕФИН се залага счетоводния сметкоплан на финансовата организация, в резултат на което програмата прави записи за съответните счетоводни операции и контировки. Данните се експортват в XML файл, който представлява интерфейсен формат за програмата на Микроинвест - Делта Про. Решението е универсално и е възможно да се направят експорти към други счетоводни софтуери.


 02.10.2013 SmartSMS - нова версия на софтуера.
Разработена е нова версия на софтуера за автоматично изпращане на SMS-и към клиенти с цел по добра интеграция с програмата за кредити НЕФИН. Повишено е нивото на верификация и уведомление за неизпратени смс-и както и причините за това. Направени са необходимите нови справки.

 10.09.2013 НЕФИН - разширена функционалност при създаване и редактиране на исканията за отпускане на кредити
Добавени са следните нови полета:
1. Нетен месечен доход кандидат
2. Нетен месечен доход съпруг/съпруга
3. Общ размер на ползваните кредити в лв
4. Обща месечна вноска на кредитите
5. Общ брой на кредитните карти
6. Общ лимит кредитни карти
7. Вид имущество
8. Адрес на имуществото
9. Обща стойност на притежаваното имущество
10. Личен автомобил ДА/НЕ
11. Личен автомобил номер
12. Тип заетост
13. Позиция
14. Професия
15. Фирма
16. Булстат
17. Бизнес телефон
18. Договор вид-срочен, безсрочен, самоосигуряващо се лице
19. Трудов стаж в години
20. Трудов стаж в в месеци
21. Общ трудов стаж в години
22. Общ трудов стаж в месеци
23. Вид на кредита. Според търговските продукти на финансовата организация
24. Сума на искания кредит.
25. Валута на кредита: BGN, EUR
26. Период на кредита
27. Име на солидарен длъжник
28. ЕГН на солидарен длъжник
29. Лична карта на солидарен длъжник
30. Постоянен адрес на солидарен длъжник
31. ЛК издадена на
32. ЛК издадена от МВР

Също така са създадени съответните форми за печат на исканията за отпускане на кредит.


 01.09.2013 НЕФИН - разработен е публичен сайт за онлайн кандидатстване, който е напълно интегриран с НЕФИН.
Нова разработка предоставя на клиентите, използващи програмата за кредити НЕФИН, публичен сайт. 
Сайтът е с динамично управление на съдържанието, като дизайнът се разработва допълнително по изисквания на клиента. Към сайта има онлайн кредитни калкулатори за различните продукти на финансовата организация. Реализирана е функционалност за онлайн кандидатстване, като клиентът попълва необходимите атрибути за искания от него заем. Данните автоматично постъпват в софтуера за кредити НЕФИН и стават обект на разглеждане от кредитния отдел на фирмата. При първоначално кандидатстване след попълване на искуемите данни клиентът автоматично се логва в клиентската област на сайта, като същевременно получава и имейл за извършената регистрация.
В клиентската област клиентът може да вижда детайлите на всичките си искания за отпускане на кредити, фактическите кредити, погасителния план по всеки един от тях, както и да създава нови искания за отпускане на заем, който се разглежда от кредитния отдел.


 13.06.2013 НЕФИН - нова функционалност реализира последователни стъпки в жизнения цикъл на кредита.
При всяко реализирано действие на потребителя, кредитът сменя статуса си и съответно подлежи на отчет в ЦКР и осчетоводяване или не. Реализираните статуси са: Одобрен, Усвоен или Отказан:

След като бъде одобрено „Искането” за отпускане на кредит и кредитът бъде създаден като документ, същият при създаването си е в статус „Одобрен”. 

В статус "Одобрен" системата позволява разпечатването на всички необходими документи за клиенти, но кредитът не подлежи на отчет в ЦКР, както и на осчетоводяване.

След като клиентът се съгласи с условията на договора и го подпише, служителят установява кредита в "Усвоен". При това действие системата подканва служителя да укаже по какъв начин ще бъдат усвоени парите от клиента. Начините са: В брой, Банка, ePay.
В случай че методът на изплащане на кредита е в брой, системата генерира съответния Разходен Касов Ордер за касата на служителя. Ако е по банков път или ePay, се генерира платежно нареждане за съответната банка на кредитната институция.
От тук нататък установеният кредит в статус "Усвоен" подлежи на мониторинг в системата НЕФИН, отчет в ЦКР и осчетоводяване.

Ако клиентът се откаже от кредита преди да е усвоил парите, то тогава кредитът се установява в статус "Отказан". В този статус кредитът е неактивен и не подлежи на отчети и осчетоводяване.


 22.02.2013 НЕФИН - подобрени правила за достъп до различни фунционалности на потребителите от тип администратори.

Реализираната нова фунционалност включва:

  • Дефиниране на достъп до различен брой офиси - ниво потребител.
  • Настройка на потребителя да може да вижда или не прикачените файлове към кредита - ниво потребител.
  • Настройка кои администратори на системата могат да създават файловете за ЦКР и съответно да боравят с тях - ниво потребител.
  • На ниво приложение е възможно да се дефинират подразбиращи се настройки на формите при създаването на нов клиент и нов кредит. Нова настройка позволява на по-ниско ниво отделни потребители да имат други настройки, различни от тази на ниво апликация. В случай на налична такава настройка, програмата взема с преоритет натройките на ниво потребител.

  15.02.2013 НЕФИН - начисляване на такси върху просрочени кредити.
Нова фунционалност позволява да се посочи каква такса ще се начислява на всеки просрочен ден, в случаите, в които този атрибут на кредита е указан да бъде такъв. До момента бяха разработени два вида наказателни лихви: НЛ върху дълг и НЛ върху целият размер на просрочените вноски.

 01.02.2013 НЕФИН - пусната е нова услуга за криптиране на връзката посредством SSL сертификат.
С цел повишаване сигурността на приложението за кредити НЕФИНПристаСофт добави нова функционалност за своите клиенти - криптиране на връзката между клиента и сървъра. Криптирането се извършва посредством 128 битов SSL сертификат. Повишеното ниво на защита бе реализирано благодарение на високия професионализъм на колегите от хостинг компанията ASPhostBG . Новата придобивка е напълно безплатна за клиентите на НЕФИН и от нея могат да се възползват само тези, чиито приложение се хоства в ASPhostBG . Влизането през сертифицираната връзка може да стане от логин формата на приложението, като се избере "Криптирана връзка".

 30.01.2013 НЕФИН - два нови KPI индекса в софтуера за заеми НЕФИН
Разработени са два нови KPI индекси във формата за статистики  "Оставаща за събиране главници и редовни лихви" - последната колона на индексите показва текущото състояние на дължимите главници и лихви към момента. В края на месеца системата записва състоянието на индексите за отминалия месец.

 29.01.2013 НЕФИН - установяване на подразбиращи се стойности за полетата на ЦКР във формите за нов клиент и нов кредит.
Реализирана е функционалност, която позволява да се задават подразбиращи се стойности във формите за нови клиенти и нови кредити, както и тези стойности да бъдат заключени (не могат да се променят от потребителя). Тази настройка на финансовия софтуер е удобна за финансови институции, които работят с еднотипни клиенти и кредити. Стойностите се нагласят по подразбиране и за всички кредити са едни и същи. Така се избягват възможните грешки, породени от човешкия фактор.

 25.01.2013 НЕФИН - разработена е петнадесет дневна цикличност на кредитите.
Разработен е период на падежиране на кредитите през 15 дни. Текущо съществуват седмични и месечни. Предстои да бъде разработен еднократен погасителен план със задаване на периода посредством дати или посочване на дни до падежа на заема.

 18.01.2013 НЕФИН - разработена е нова форма с търсачка по различни критерии за Исканията за отпускане на кредит.
В търсачната на исканията може да се филтрира по статуси на Искането(Разглежда се; Отхвърлено; Одобрено), да се търси по части от името на клиента, по Булстат/ЕГН и по номер на Искането. В търсачката е реализирно бързо преглед за всяко Искане. Нова фунционалност в детайли на искането позволява да се прикачат файлове документи - сканирани документи в pdf, jpg, gif, png и др. формати. Тази функционалност позволява да се направи електронен архив на всички хартиени документи свързани с кандидатстването на клиента за кредит.

 10.01.2013 НЕФИН - автоматично разнасяне на плащанията по кредитите на клиент
Настройка на софтуера на ниво потребители позволява да се изпълнява автоматично разнасяне на плащането към даден клиент по кредита/кредитите му. Тази фунционалност улеснява служителите в офисите на финансовата компания и намалява възможностите от човешка грешка.

 07.01.2013 НЕФИН - прикачане на файлове към кредит. Електронен архив.
Нова функционалност позволява да се прикачат сканирани файлове в pdf, jpg, png, gif и всякакви други файлове формати към даден кредит с цел създаване на електронен архив на хартиените документи. Няма ограничение в количеството и обема на файловете.

 02.01.2013 НЕФИН - настройка за номерацията на ПКО и РКО за касите на финансовата организация.
Тази настройка на програмата позволява да се укаже дали за всяка година номерацията на Приходните и Разходните касовир ордери да започва от 1, или да се продължава номерацията от предходната година.

 29.12.2012 НЕФИН - настройка за избор на вида уникални номера за кредитите при отчетите в ЦКР на БНБ
Настройка във финансовият софтуер указва на програмата дали да вземе номера на договора за уникален индентификатор за отчетите в ЦКР или уникалния номер на кредита в базата данни. По подразбиране се взема уникалния номер на кредита в базата данни. Воденето на отчети с номерата на договорите улеснява миграцията от други финансови софтуерни системи към НЕФИН.

 08.11.2012 НЕФИН - персонализирани шаблони за договори и погасителни планове.
Разработена е функционалност за персонализиране на бланките за договори и погасителни планове според изискванията на финансовите организации.

 06.11.2012 НЕФИН - изчисляване на ГПР
Добавена е функционалност за изчисляване на Годишен Процент на Разходите (ГПР) към анюитетните погасителни планове.

 30.10.2012 НЕФИН - реализирана е нова функционалност за създаване на кредити с анюитетен погасителен план
Нова разработка в НЕФИН реализира изчисляването и създаването на кредити с анюитетни погазителни вноски. Базата за изчисляването им при кредити с месечна цикличност е 360дни(12месеца), а на тези със седммична - 364дни(52седмици).

 20.11.2011 НЕФИН - рестрикции за достъп до приложението по IP адреси
Нова фукционалност позволява дефиниране на списък от IP адреси за достъп до програмата за заеми НЕФИН. Добавянето и отмяната на списъка с позволени IP адреси е достъпна само за администраторите на приложението. При липса на списък с разрешени адреси системата смята, че няма забрана за достъп по IP адреси.

 08.11.2011 НЕФИН - функционалност реализираща рестрикции по групи потребители и офиси в програмата за кредити
Разработени са групи потребители(Администратори, Ключови потребители и Потребители), които имат различно ниво на достъп до функционалностите на програмата и данните в нея. Също така тези потребители могат да имат достъп до данните на всички офиси или до един конкретен офис.
Администратори - администраторите имат пълни права върху системата. Една от основните им задачи е да водят отчетността в Централен Кредитен Регистър.
Ключови потребители - тези потребители могат да въвеждат кредити, да правят плащания по тях и да редактират данни по кредитите или клиентите.
Потребители - единствената роля на потребителите е да виждат данни, без да могат да редактират каквито и да било от тях.


 26.10.2011 НЕФИН - нов KPI индекс в софтуера за заеми
Разработен е нов KPI индекс "Доходност на капитала" - индекса показва отношението между дължимата главница спрямо платените лихви, наказателни лихви, такси и ддс в проценти.

 21.10.2011 НЕФИН - нова фукционалност реализираща конверсия между валути
В новата версия на програмата е реализирана функционалност за водене на коверсии между валути и плащания по кредити с валута различна от тази на кредита. Пример - имаме лизинг, кредит в лв и кредит в евро на едно и също лице. С едно плащане в лв правим погашения по трите кредита едновременно в брой. В този случай програмата преизчислява по текущо зададения курс евро - лв(1.95583) погашените евра в лв и нанася плащането в кредита. Генерират се три приходни касови ордера в касата и се пускат три фискални бона на касовия апарат(понеже плащането е в брой, в случай на плащане в банка нямаме записи в модул каса). Плащания могат да стават и през обратна конверсия - заем в лв и плащане в евро.

 13.10.2011 Съдебни кредити - подобрена функционалност в НЕФИН
Преработена и подобрена е функционалността свързана със съдебните кредите. Новата функционалност улеснява работата на потребителя и яснотата на представянето на данните при трансформирането на един кредит от редовен в съдебен след излизанието на съдебното решение. Подобрени са и справките, които се вадят от програмата.

 03.10.2011 НЕФИН - интеграция с МикроАкаунт
Приста Софт интегрира продукта си за планиране и изпълнение на платежни нареждания със счетоводния софтуер на МикроАкаунт. Допълнителен интерфейс разработен от двете фирми имплементира автоматичното прехвърлянето на информация за фактурите и кредитните към доставчици за плащане в платежния модул. Тази форма на интеграция работи в БУЛМЕТАЛ ООД гр. Гурково.

 14.06.2011 НЕФИН - разработени са Key Performance Indicators (KPI), визуализирани посредством Microsoft Charts
BI инструментите и KPI индикаторите са важен инструменти в ръцете бизнес анализаторите и менъжерския екип, посредством които се следят ключови параметри и се вземат бизнес решения. Поради тази причина Приста Софт работи усърдно в посока предоставяне на подходящи интерактивни репорти за подпомагане ефективната работа на менъжерския екип на небанковите финансови институции използващи софтуерният продукт НЕФИН. Примерни графични репорти.

 30.05.2011 НЕФИН - интеграция с Фискалните Устройства от продуктовата гама на Тремол ООД.
С изменението на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2007 г., обнародвано в ДВ, бр. 95/2009 г. се въведе задължение за осигуряване на техническа възможност за установяване на дистанционна връзка на фискални устройства (ФУ) и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД) с Националната агенция за приходите (НАП). С изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр.106 от 2006 г.; изм. и доп., бр.7 и 79 от 2007 г. и бр.77 от 2009 г.), всички ФУ, продавани след 01.01.2011 г. следва да работят с Контролна Лента на Електронен Носител (КЛЕН).

В тази връзка Приста Софт интегрира своите продукти използващи каса с новите Фискални Устройства на Тремол ООД. ПристаСофт разработи услугата SmartSMS
Услугата SmartSMS предоставя възможност за автоматизирано изпращане на смс-и от всички разработени продукти на ПристаСофт като кредитната бизнес система НЕФИН, търговското приложение PristaERP, системата за връзка с клиенти и ораганизация на работния процес PristaCRM и системата за платежни нареждания PristaPayments.

Първи от новата услуга се възползва кредитната компания МБД Финанс, чиято система НЕФИН автоматично изпраща информационни смс-и до клиентите на кредитната институция при падеж или просрочиe по кредитите им.

SmartSMS работи като Gateway към всички български и чуждестранни оператори.

ПристаСофт разработва кастъмизирани API-та към всички свои клиенти, които искат да използват SmartSMS със свои собствени(външни) бизнес системи. Откриване на Тикет системата на фирмата
Изпращането на тикети и постоянната поддръжка ще доведе до по-добро и по-пълно обслужване на клиентите

     
      Често задавани въпроси
 
 
     
      Ръководство на потребителя
 
 
     
    
Тикет система за поддръжка  
денонощно 24/7/365
Email: support@pristasoft.com 
денонощно 24/7/365
Телефон: 0884970286
всеки ден 09:00 - 21:00
всеки ден 09:00 - 21:00
 
 
   
 
  
изпрати на приятел      принтирай страницата  добави в favorites

©2007-2010 PristaSoft Software. All rights reserved.

|
За нас | Връзка с нас | Ръководство на потребителя  | Въпроси и отговори | Новини  |
 
avtoboy.com  -  aspbg.net posledite.com  -  luliaka.com  -  eproekt.com  -  amampuribg.com  -  lipnik2005.com  -   webmagazini.com 

mbdfinance.com  -  credibg.com  -  todreklama.com  -  topcreditbg.com  -  citycorrectcredit.com
 
Windows 2008 Web Hosting - Windows Hosting - Windows 2003 Hosting - ASP Hosting - ASP.NET 1.1 Hosting -  ASP.NET 2 Hosting - ASP.NET 3.5 Hosting - ASP.NET 4.0 Hosting - Silverlight Hosting - MS SQL 2000 Hosting - MS SQL 2005 Hosting - MS SQL 2008 Hosting - MS SQL Express Hosting - Windows SharePoint Hosting - Windows SharePoint 3 Hosting - ASP.NET AJAX Hosting - Expression DotNetNuke Hosting - MojoPortalRIA Services Hosting - KenticoCommunity Server -  Sitefinity Umbraco - Visual Studio - Visual Studio 2005 - Visual Studio 2008 Visual - Web Developer - Visual Web Developer 2005 - Visual Web Developer - 2008 ASP.NET MVC Web Hosting - ASP.NET MVC 2 Hosting - Crystal Report Hosting - Windows 2003 Resseller Hosting - ASP.NET 2.0 Reseller Hosting - MS SQL 2005 Reseller Hosting - DotNetNuke Hosting -  Софтуер за заеми, кредити и лизинги -   Софтуер за магазини и складове -  CRM Управление на клиенти -  Софтуер за платежни нареждания